Vad innehåller däck?                 

Däckets komponenter

Majoritetens första tanke är, gummi. Vilket stämmer till viss del, men det finns betydligt fler komponenter än bara gummi.

Det är lätt att ta däcken för givet. Men det består av mycket mer än bara gummi, det är ett stycke ingenjörskonst som består av en avancerad blandning av gummi, både naturligt och syntetiskt, samt en hel del kemikalier och konstruktionsmaterial.

Gummiblandningarna som däcktillverkarna använder är komponerade av experter och är så pass avancerade att de kan användas under många olika körförhållanden.

För att däcket ska tillverkas korrekt behöver man också ha hållbarhet, prestanda och säkerhet i åtanke.

Vad för slags gummi använder man när man tillverkar däck?

När man tillverkar däck använder man sig av främst fyra huvudtyper. Den vanligaste formen av gummi som existerar i däck är naturgummi. Resterande gummi typer är syntetiska och inkluderar styren-butadiengummi, Poly-Butadiengummi och butylgummi.

Dem tre syntetiska gummi typerna tillverkar man i vanliga fall med polymerer som finns i växtbaserade oljor eller råolja.

Genomsnittligt består ett personbilsdäck av cirka tjugofem olika komponenter, och så mycket som tolv olika gummiblandningar.

Man börjar genom att utvinna naturligt gummi från speciella träd, sedan tar man vätskan (latex) som koaguleras med syra, renas med vatten och sedan pressar man de till balar.

Syntetiskt gummi framställer man genom en speciell process. Man blandar diverse kemikalier i ett laboratorium. Sedan skär man det framställda materialet i stora balar.

vad innehåller däck

Material för att passa årstiden

Man måste använda rätt material för däckets syfte. Den mjuka gummin i sommardäck blir hårt när temperaturen understiger 7 grader, vilket försämrar greppet avsevärt, så pass mycket att du knappt har något grepp…

Vinterdäck erbjuder däremot en speciell blandning gummi som håller däcket flexibelt vilket bidrar till bättre grepp, även om det är låga temperaturer.

Bor man däremot i ett milt klimat, i kanske södra Sverige eller mellersta Europa duger året runt däck alldeles utmärkt. 

Full Service Verkstad

Ring oss idag

08 – 661 12 60